Bądź integralny

419726

Zachowanie integralności to jedna z najtrudniejszych lekcji jaką odbyłem w życiu i cały czas się z nią mierzę. W języku polskim integralność wysstępuje najczęściej w określaniu czegoś jakoś części większej całości „coś jest integralną częścią czegoś” jednak w języku angielskim integralność (ang. integrity) jest określeniem, które również można z powodzeniem wykorzystywać podczas określania człowieka. Człowiek, który zachowuje swoją integralność jest człowiekiem kompletnym, człowiekiem żyjącym zgodnie ze swoimi zasadami i z poszanowaniem zasad innych.

Podstawowa zasada integralności

Jedną z podestowych, jeżeli nie najważniejszą zasadą zachowania integralności jest dotrzymywanie swojego słowa. Jeżeli dajemy komuś swoje słowo, że coś zrobimy, dopełnimy pewnego celu to dajemy całego siebie. Kim jesteśmy, jeżeli dajemy SWOJE słowo a potem nic się nie dzieje? Aby być integralnym możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście w pełni dotrzymać naszego danego słowa i wykonać obiecane zadanie. Druga to poinformować wszystkie zainteresowane osoby zaraz po tym jak tylko dowiemy się, że nie jesteśmy w stanie dotrzymać danego słowa i zadbać, aby nie wyrządzić tym osobom żadnej szkody poprzez niedotrzymanie naszego słowa. W. ten sposób pomimo braku dotrzymania słowa możemy zachować naszą integralność.

Myśląc w ten sposób okazuje się, że powinniśmy bardzo ostrożni w dawaniu naszego słowa. Integralność jest kluczowa, jeżeli chcemy osiągać najwyższą wydajność zarówno swoją jak i organizacji. Dotrzymywanie słowa pozwala na wyzwolenie ogromnej wydajności, ponieważ ludzie robią wszystko, aby zachować integralność a wszelkie blokery uniemożliwiające dotrzymanie tego słowa są natychmiastowo komunikowane. 

Daj słowo sobie samemu

Kluczowym elementem, jeżeli chcemy zachować integralność jest danie słowa SOBIE. Tym kim jestem jest moje słowo. W związku z tym daję sobie słowo, że chcę być człowiekiem w pełni integralnym. Integralność może przejawiać się w bardzo prostych aspektach naszego życia jak np. niespóźnianiu się do pracy. Jeżeli dajemy sobie słowo, że nie będziemy się spóźniali a jednak nadal się to dzieje to nie tylko nie jesteśmy integralni ze sobą, ale umniejszamy swojemu człowieczeństwu. Jeżeli nie jesteśmy integralni, czyli nie jesteśmy pełnią siebie to nie jesteśmy w pełni człowiekiem. Przez innych możemy być odbierani jako niekonsekwentni, nieprzewidywalni i nie warci zaufania.

Poniże przedstawiam 6 zasad, które kierują człowiekiem, który chce być w pełni integralny z sobą samym.

  1. Szanuj dane słowo – wykonaj wszystko co powiedziałeś, że zrobisz lub nie rób tego co powiedziałeś czego nie zrobisz. Jeżeli więc zostałeś o coś poproszony, aby coś zrobić lub aby czegoś nie robić to masz kilka opcji: możesz się zgodzić z prośbą, możesz jej odmówić, możesz dać inną propozycję lub poprosić o więcej czasu na odpowiedź. Jeżeli jednak nie wykonałeś żadnej z tych rzeczy musisz przyjąć, że druga strona uznała, że zaakceptowałeś prośbę i ją wykonasz.
  2. Szanuj to co wiesz co masz robić – jeżeli wiesz co masz zrobić lub wiesz czego nie powinieneś zrobić oznacza to że tak właśnie powinieneś się zachowywać a nie udawać, że nikt Ci tego nie powiedział. Możesz zachować swoją integralność, jeżeli osobą zainteresowanym wprost powiesz, że pomimo tego, że wiesz co masz robić lub nie robić postanowiłeś zachować się odwrotnie.
  3. Szanuj to czego się od Ciebie oczekuje – jeżeli chcesz zachować integralność powinieneś zrobić to czego się od Ciebie oczekuje, nawet jeżeli nie zostało to wprost wyrażone. Oczywiście możesz nadal zachować pełnię integralności, jeżeli wprost oznajmisz, że tak nie będzie. Odwrotnie jednak jest, jeżeli to Ty oczekujesz czegoś od innych. W takim przypadku powinieneś bardzo jasno wyrazić swoje oczekiwania wobec innych. Tylko takie jasno postawione oczekiwania mogą być dla Ciebie podstawą do oczekiwania, że osoby wywiążą się z danego słowa.
  4. Szanuj to co powiedziałeś – nie tylko danie słowa jest wyrażeniem integralności, ale także przedstawianie pewnych rzeczy jako istniejące lub nieistniejące lub przedstawianie swojego światopoglądu, w który wierzymy. Jeżeli wyrażasz pewne poglądy to musisz być gotowy na przedstawienie dowodów swojego myślenia lub stawianej tezy. Tylko wtedy możesz czuć się jako osoba integralna.
  5. Szanuj to w co wierzysz – to w co wierzysz jest fundamentalne dla myślenia o samym sobie oraz dla myślenia o wszystkich dookoła a także kim jesteś dla samego siebie i kim jesteś dla innych. Twoja wiara i przekonania nie są anonimowe i zawsze jesteś przez nie postrzegany, a Twoje zachowania muszą być adekwatne do rzeczy w jakie wierzysz. 
  6. Szanuj standardy – moralność, etyka i standardy, do której należysz muszą być przez Ciebie przestrzegane. Nie może być tak, że czerpiesz korzyści z przynależności do pewnej grupy i decydujesz się wybiórczo traktować jej oczekiwania wobec Twojego zachowania czy traktowania co jest dobre a co złe w grupie i poza nią.

Czym dla Ciebie jest integralność?

dla wielu ludzi i organizacji integralność jest traktowana jako cnota i coś co może się przydać a nie jako coś KONIECZNEGO do osiągnięcia wysokiej wydajności. Niestety, jeżeli jest tak właśnie traktowania to jest bardzo łatwo porzucana, jeżeli tylko osoba czy organizacja uzna, że pomoże jej to w osiągnięciu krótkoterminowego sukcesu. Cnota ma to do siebie, że jest ceniona w takim stopniu w jakim jest zauważana przez innych i budzi podziw. Jeżeli jednak nie jest zauważana bardzo chętnie wykorzystujemy wszelkie racjonalne powody, aby ją porzucić. W takim przypadku poświęcenie bycia integralnym nie różni się niczym od poświęcenia bycia uprzejmym, kulturalnym czy uczciwym wobec innych.

 

Ł.