4 style zarządzania Blancharda

leadership_blanchard

Ken Blanchard to światowy autorytet w dziedzinie zarządzania. Stworzył model zarządzania sytuacyjnego, który zakłada, że nie istnieje jeden, uniwersalny styl kierowania ludźmi. Leader powinien dostosować metody mając na uwadze kompetencje pracownika oraz jego zaangażowanie do pracy. Tylko wtedy jego zarządzanie może być skuteczne a pracownik zmotywowany co prowadzi do sukcesu.

4 style zarządzania:

  • S1 – kierowanie – manager powinien bardzo dokładnie określić jakie są cele, wspierać pracownika, pomagać mu w zaplanowaniu i organizacji czynności. Ten styl przeznaczony jest głównie dla młodych pracowników i wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony managera. Jednak jest to inwestycja, która zwróci się w dalszych etapach rozwoju naszego podopiecznego.
  • S2 – techniki coachingowe – rolą managera jest budowanie i zwiększanie wiary we własne możliwości u pracownika. Leader przekazuje możliwie dużo instrukcji chociaż wybór końcowego rozwiązania problemu powinien należeć do pracownika. To pracownik powinien z możliwości jakie pokazuje przełożony wybrać najlepszą ścieżkę osiągnięcia celu i wziąć za to odpowiedzialność.
  • S3 – wspierania – Manager powinien zachęcać pracownika do dyskusji, dzielić się własnym doświadczeniem, a przede wszystkim ułatwić samodzielne rozwiązywanie zadań. Powinien go wspierać w jego pracy i pomagać we współpracy z innymi działami.
  • S4 – delegowanie – Leader powinien promować niezależność pracownika i zwiększać odpowiedzialność pracownika. Manager powinien zachęcać do podejmowania nowych wyzwań, całkowicie oddając podejmowanie decyzji pracownikowi.

Graficzne przedstawienie 4 stylów zarządzania Blancharda

Zobacz film na temat 4 stylów zarządzania Blancharda