Czy jest zaufanie w zespole?

oped-biz-1546361616882

Zaufanie jest podstawą pracy zespołowej. Bez zaufania nie ma co iść dalej bo dalej nic nie będzie.. nic.

Czym więc jest zaufanie w zespole?

Ze słowem „zaufanie” jest ten problem, że jest tak często używane, że kompletnie nie rozmawiamy o tym co ono dla nas znaczy.

[Przeczytaj również – #2 dysfunkcja pracy zespołowej – obawa przed konfliktem]

Często jako zaufanie definiujemy sytuację kiedy wierzymy, że druga osoba wszystko co robi wobec nas czy o nas mówi robi to w dobrej wierze nie myśląc o sobie.

Wikipedia definiuje zaufanie jako:
Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem.

Jednak w pracy zespołowej zaufanie jest umiejętnością otwarcia się przed innymi członkami grupy na własne błedy i słabości. Oznacza porzucenie polityki i grania na własną korzyść a nakierowanie na wspólne dobro i osiągnięcie celu całego zespołu.

[Przeczytaj również – #3 dysfunkcja pracy zespołowej – rak zaangażowania]

Tak więc zespoły, które sobie ufają to takie które:

➡️ Przyznają się do słabości i błędów
➡️ Proszą o pomoc
➡️ Pozwalają pytać i przyjmują propozycje dotyczące ich obszarów odpowiedzialności
➡️ Podejmują ryzyko proponowania rozwiązań i pomocy
➡️ Bez oporów przepraszają i przyjmują przeprosiny
➡️ Chętnie uczestniczą w spotkaniach i poszukują pracy grupowej

 

Czy Twój zespół jest zespołem, który sobie ufa?

 

 

Ł.